Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā Drukāt

 

Kursa programmas pamatmērķis ir grāmatvedības pamatu apguve, nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstīšana, lai kursu klausītājs spētu patstāvīgi veikt grāmatveža amata pienākumus un funkcijas - izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos; veikt nepieciešamos aprēķinus 

MĒRĶAUDITORIJA


Mācības 10-15 cilvēku grupai.
Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību, sabiedrisko organizāciju, arodbiedrību vadītāji un grāmatveži, pašnodarbinātās personas un nekustāmā īpašuma pārvaldnieki, kā arī citi interesenti.  

METODOLOĢIJA


Praktiski uzdevumi un teorija uz pārskatu un citu dokumentu kopsavilkuma pamata,   informācijas iegūšana par saimnieciskās darbības uzdevumu izpildi; skaitliskās informācijas sistematizēšana un apstrādāšana; gada pārskata (bilances) sastādītīšana. 

KURSA SATURS


1. Grāmatvedības sistēmu vispārējs raksturojums
1.1. Divkāršā grāmatvedības sistēma
1.2. Vienkāršā grāmatvedības sistēma
2. Grāmatvedības darba organizācija mazā uzņēmumā
2.1..Likumdošana reglamentējošā mazā uzņēmuma grāmatvedību
2.2. Uzskaites reģistri un dokumentācija

3. Darba uzskaite
3.1. Darba laika uzskaite
3.2. Uzņēmuma īpašnieka(u) darba samaksas uzskaite
3.3. Algotā darbaspēka darba algas uzskaite
3.4. Sociālo maksājumu uzskaite

4. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
4.1. Ieņēmumu uzskaite
4.2. Izdevumu uzskaite
4.3. Izdevumi materiālu, izejvielu, preču, inventāra iegādei
4.4. Izdevumi, kas saistīti ar algotā darbaspēka izmantošanu
4.5. Komandējuma, reklāmas, kancelejas, sakaru, mārketinga izdevumi
4.6. Pamatlīdzekļu nolietojums
4.7. Izdevumi par darbinieku izglītošanu
4.8. Procentu maksa par bankas kredītu
4.9. Maksa par licenci
4.10. Izdevumos iekļaujamie nodokļu maksājumi
4.11. Apliekamā ienākuma noteikšana
4.12. Atvieglojumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam
4.13. Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma, tā maksāšana avansā
4.14. Individuālais uzņēmums kā PVN maksātājs
4.15. Saimniekošanas rezultātu aprēķins

5. Naudas līdzekļu uzskaite
5.1. Kases ieņēmumu un izdevumu operāciju uzskaite
5.2. Eka, eka čeks, speciāla parauga kvīts
5.3. Kases grāmata
5.4. Norēķinu konta operāciju uzskaite
5.5. Norēķinu konta atvēršana
5.6. Dokumenti par norēķina konta operāciju veikšanu
5.7. Ārzemju valūtas uzskaite
5.8. Darbs ar kases aparātu

6. Norēķinu uzskaite
6.1. Norēķinu uzskaite ar pircējiem un pasūtītājiem
6.2. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
6.3. Norēķini ar kredītiestādēm par aizdevumiem
6.4. Līzinga operāciju norēķini

7. Pamatlīdzekļu uzskaite
7.1. Pamatlīdzekļu inventāra uzskaite Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
7.2. Pamatlīdzekļu remonta izdevumi
7.3. Pamatlīdzekļu noma

8. Izejvielu, materiālu, produkcijas, preču uzskaite
8.1. Materiālo vērtību uzskaite grāmatvedībā
8.2. Materiālo vērtību uzskaite noliktavā
8.3. Materiālo vērtību novērtēšana
8.4. Materiālo vērtību inventarizācija

9. Grāmatvedības bilance
9.1. Bilances sastādīšana
9.2. Bilances analīze


KURSA ILGUMS


1 diena (no plkst. 10.00 līdz 16.00). 

LEKTORS


Biznesa augstskolas Turība Profesionālā izaugsmes centra pasniedzēji.

REZULTĀTS


Biznesa augstskolas Turība Profesionālā izaugsmes centra sertifikāts. 

DALĪBAS MAKSA


EUR 98.00 (bez PVN). 

NORISES VIETA


SIA "Biznesa augstskola Turība" Kursu departamenta telpās Rīgā, Graudu ielā 68.

 

UZZIŅAS


Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem.

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv