Projektu vadība Drukāt

Uzņēmējdarbības pamati (160 stundas)

Mazā biznesa organizēšana (160 stundas)

Projektu vadīšana (160 stundas)

 

 

Kursa "Komercdarbības pamati" grupas dalībnieku atsauksme:

"Divu mēnešu laikā, optimālā grupas sastavā (bijām 12 kursa biedri), ļoti koncentrētā veidā apguvām 10 mācību priekšmetus. Tas bija saturīgi pavadīts laiks. Programma ir gan izglītojoša, gan aktuāla. Pateicoties pasniedzējiem pat teorija šķita aizraujoša. Pēdējā laikā Latvijas biznesa vidē ir daudz jaunumu, un mēs esam gandarīti, ka pasniedzēji bija zinoši un lika akcentus uz šīm izmaiņām. Noslēguma darbs – sava biznesa plāna prezentācija - lika sapurināties un apzināt savu varēšanu.

Kursi bija unikāla iespēja pabūt „studentu ādā”, uzkalusīt Biznesa augstskolas Turība pasniedzējus, lūgt padomu un saņemt atbildi kāda konkrēta jautājuma risināšanai, iegūt savā rīcībā prakstiski noderīgus macību materiālus. Lieliska ir iespēja izmantot bibliotēku un lasītavu – gribētos, lai ir vairāk laika, lai varētu paspēt izmantot visas piedāvātās iespējas. Atsaucīgie Biznesa augstkolas Turība un Profesionālās izaugsmes centra darbinieki, kā arī viesmīlīgā vide rosināja lietderīgi izmantot doto laiku. Paldies par to!"

KD_18

 

 


PV_30

Kursa "Projektu vadība" grupas dalībnieku atsauksme:

"Kursu laikā esam padziļinājuši zināšanas projektu vadībā, datorzinībās, menedžmentā, finansēs un prezentācijas mākslā. Vēlamies izteikt savu pateicību par iespēju apgūt zināšanas, kas mums lieti noderēs gan individuālajā dzīvē, gan uzsākot uzņēmējdarbību. Īpaši vēlamies uzteikt finanšu kursu pasniedzēju R. Zvirgzdiņas kundzi un datorkursu pasniedzēju E. Treiguta kungu, kuri ir veiksmīgi pasniedzēji un ar prieku dalās ar zinību alkstošiem studentiem. Mūsuprāt, kursos iekļautā viela ir interesanta un noderīga, tikai ļoti intensīva. Tāpēc iesakām pagarināt turpmāko kursu apgūšanas laiku. Vēlreiz pateicamies un vēlam veiksmi turpmāk!"


 
Joomla SEO powered by JoomSEF