Biroja darbs Drukāt

Programmas veids:

Profesionālās pilnveides programma

Programmas īstenošanas ilgums:

160 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 


Apmācību laikā Jūs apgūsiet zināšanas un prasmes strādāt valsts pārvaldes institūcijās un privātajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpilde, kontrole un saglabāšana, kā arī organizēt lietvedības procesus, organizēt, protokolēt vadības sēdes, nodrošināt ar informāciju arī to sagatavojot un apkopojot izmantojot biroja tehniku.Mācību laikā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs::

 • Saprasties ar cilvēkiem;
 • Veikt darbu patstāvīgi vai strādāt komandā;
 • Meklēt un atlasīt, prioritēt informāciju, pārliecināt un argumentēt savu viedokli;
 • Izstrādāt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus;
 • Orientēties stilistikā un rediģēšanā, kā arī lietišķajā etiķetē
 • Pārzināt dokumentu klasificēšanas un glabāšanas metodes
 • Kārtot biroja organizatoriskos jautājumus;
 • Sagatavot prezentācijas;
 • Pārzināt latviešu valodas kultūras jautājumus;
 • Praktiski lietot biroja tehniku.


Programmas laikā Jūs apgūsiet šādas tēmas:

 • Lietišķā informātika;
 • Biroja darba organizācija;
 • Mārketings un reklāma;
 • Menedžments un personālvadība;
 • Lietvedība – darbs ar dokumentiem;
 • Latviešu valodas kultūras jautājumi un praktiskā stilistika un rediģēšana;
 • Saskarsmes psiholoģija un ārējā stila veidošana;
 • Biroja tehnika.

 

Programmas cena - EUR 426.86

 

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv