Kvalitātes vadība Drukāt

Kvalitātes vadība

Apgūstot kursu, pilnveidosiet zināšanas kvalitātes vadības sistēmās un iepazīsiet veiksmīgas prakses piemērus no dažādiem uzņēmumiem. Programmā apgūtā teorija tiks papildināta un nostiprināta ar praktiskiem vingrinājumiem, situāciju izspēlēm un biznesa simulāciju.

Biznesa simulācijas laikā būsiet gan uzņēmuma īpašnieks, gan darbinieks, gan stratēgijas plānotājs, gan procesu virzītājs, gan naudas skaitītājs.

Izspēlēsim uznēmuma ikdienas procesus un rezultātā analizēsim pareizību lēmumu pienemšanā.

MĒRĶAUDITORIJA

Organizāciju, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, darbinieki un citi  interesenti.

METODOLOĢIJA

Lekcijas, praktiskais darbs, patstāvīgais darbs, demonstrēšana, darbs ar IT, dialogs, jautājumi/atbildes.

KURSA SATURS

1. Ievads kvalitātes sistēmā.

Kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām.

2. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana.

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas.

Kvalitātes vadības sistēma, tās nozīmīgākie struktūras elementi un nozīme konkurētspējas paaugstināšanā.

7 kvalitātes vadības un lean principi – kopīgais un atšķirīgais.

Procesu pieeja, tās principi un realizēšana efektīvas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā.

Jaunu produktu ieviešana.

3. Vadības loma efektīvas vadības sistēmas izveidošanā.

Augstākās vadības atbildība un loma efektīvas vadības sistēmas izveidošanā. Misija, stratēģija, vīzija, politika un mērķi.

4. Risku vadība.

Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu nodrošināšana.

Kontroles plānu izveide.

Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana produktu  un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nodrošināšanai.

5. Efektīvas un nebirokrātiskas dokumentu vadības izveide.

Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas.

Procesu kartēšana.

Procesu plūsmu shēmu veidošana.

Procesu mērāmo parametru noteikšana.

Procesu mērījumu analīze.

6. Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.

Prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām.

Neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā.

Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija.

KURSA ILGUMS

Kursa apjoms: 24 stundas

LEKTORI

Zane Driņķe, Biznesa Augstskolas Turība Komercdarbības katedras dekāne.

Šobrīd studē Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktorantūrā;

Iegūtā izglītība - Biznesa Augstskola Turība Uzņēmējdarbības vadība MBA, maģistra grāds uzņēmējdarbībā;

Latvijas Universitāte Politikas zinātne, politologs, bakalaura grāds.

 

Dace Amsone, sertificēta grāmatvede un lektore Komunikācijas zinātņu katedrā UN Tūrisma un viesmīlības katedrā.

2016. gada septembrī uzsāktas doktora Studijas „Vadībzinātnes” Promocijas darba tēma „ E-commerce solutions for tourism destination promotion”. Sociālo zinātņu maģistra grāds (MgScSoc) Eiropas Studijās;

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (BA).

REZULTĀTS

Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra apliecība

DALĪBAS MAKSA

EUR 280.00

NORISES VIETA

SIA "Biznesa augstskola Turība"  telpās Rīgā, Graudu ielā 68

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv