Lietvedis Drukāt

 

Programmas veids:

Profesionālās tālākizglītības programma
Programmas īstenošanas ilgums: 640 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Apmācību laikā Jūs apgūsiet lietvedības zināšanas un prasmes un spēsiet pilnīgi patstāvīgi strādāt par organizācijas lietvedi.

Mācību laikā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs:

 

 • Izstrādāt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus;
 • Lietot datortehniku ar lietvedības darbību saistītiem procesiem;
 • Pareizi klasificēt un kārtot dokumentus;
 • Pārzināt lietišķo etiķeti, stilistiku un rediģēšanu;
 • Orientēties latviešu valodas kultūras jautājumos;
 • Lietot biroja tehniku.

Programmas laikā Jūs apgūsiet šādus mācību priekšmetus:

 

 • Lietišķā informātika;
 • Lietveža ABC;
 • Biroja darba organizācija;
 • Personāllietas;
 • Lietvedība – darbs ar dokumentiem;
 • Datorizētā lietvedība- dokumentu praktiska izstrāde;
 • Latviešu valodas kultūras jautājumi un  praktiskā stilistika;
 • Lietišķā etiķete;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Lietišķā svešvaloda;
 • Biroja tehnika;
 • Galda kultūra un dizains;
 • Darba tiesības.

 

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv