Pārdošanas darba organizācija Drukāt

 

Programmas veids:

Profesionālās pilnveides programma
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vidējā
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Apmācību laikā Jūs apgūsiet papildus zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas profesionālas pārdošanas darba organizēšanai.

 

Mācību laikā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs::

 • Pielietot pārdošanas profesionālas kompetences;
 • Orientēties mārketinga un reklāmas pamatjautājumos un to pielietošanā pārdošanas veicināšanas nolūkā;
 • Efektīvi komunicēt ar vadību, klientiem un padotajiem;
 • Organizēt personīgo un komandas darbu;
 • Operatīvi veikt mazumtirdzniecības uzskaiti;
 • Saprast preču tirdzniecības un patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus un pratīsiet tos pielietot tirdzniecības procesos;
 • Pielietot datortehnoloģijas individuālajā un uzņēmuma darba organizēšanā;
 • Orientēties lietvedības dokumentu noformēšanā un to aprites kārtībā;
 • Pielietot mūsdienu tehnoloģijas, t.sk. informācijas meklēšanā un atlasē.

Programmas laikā Jūs apgūsiet šādus mācību priekšmetus:

 • Pārdošanas vadība un komandas veidošanas principi;
 • Mārketinga pamati;
 • Pārdošanas māksla;
 • Mazumtirdzniecības operatīvā uzskaite;
 • Patērētāju tiesību aizsardzība un preču tirdzniecības noteikumi;
 • Veikala iekārtošanas pamati;
 • Lietvedības pamati;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Datorzinības;
 • Noslēguma pārbaudījums.

 

 

 

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv