Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus Drukāt
Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus
Veids - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Stundu skaits 160, no tām klātienē 52

Saturs:

1. Ievads Agile pamatos

 • Kāpēc inovāciju radīšanai piemērotākā metode ir Agile
 • Agile pamatprincipi (Agile Manifesto)
 • Kā Agile ļauj sasniegt lielāku vērtību ar mazāk ieguldītiem resursiem
 • Agile pielietojums dažādās uzņēmumu darbības jomās un nozarēs
 • Dažādu Agile metodoloģiju atšķirības un paredzētais pielietojums
 • Slack komunikācijas rīks
 • Notion komandu darba pārvaldības rīks

2. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai

 • Scrum svarīgākie pamatprincipi
 • Komandas lomas un to savstarpējā sadarbība
 • Scrum procesa secība un katra soļa nozīme
 • Savstarpējās vienošanās un informācijas nodošanas formas
 • Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Scrum metodē
 • JIRA komandu darba pārvaldības rīks darbam ar Scrum
 • Sunsama laika plānošanas rīks komandām

3. Kanban - metode operatīva vai regulāri mainīga darba pārvaldīšanai

 • Kanban metodes pamata principi
 • Kanban darba plūsmas vizualizācija
 • Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Kanban metodē
 • JIRA rīks darbam ar Kanban

4. Product Ownership - ievads produktu vadībā ar Agile

 • Tirgus izpēte ar mērķi mazināt riskus un liekus ieguldījumus
 • Lietotāja vajadzību noteikšana un personas apraksta izveide
 • Produkta plānošanas līmeņi un to vizualizācija
 • Lietotāju stāstu pareiza rakstīšana
 • Produkta attīstība, nosakot un pārvaldot pareizas prioritātes
 • Ievads rezultātu mērīšanā un atgriezeniskās saites ievākšanā
 • Sketch/Invision - rīki produktu prototipēšanai
 • Zeplin - rīks komunikācijai starp produkta dizainu un izstrādātājiem

5. Dizaina domāšana inovāciju radīšanai

 • Dizaina domāšana kā inovāciju radīšanas metode, domāšanas pieeja un organizācijas darbības veids
 • Atdeve no produkta vai pakalpojuma “radīšanas kopā ar lietotāju”
 • Veiksmīgs dizaina domāšanas process - 5 galvenie soļi
 • Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei – praktiska to izmēģināšana un padomi to efektīvai pielietošanai
 • Produkta vai pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana: esošā vs vēlamā situācija
 • Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi
 • Labāko ideju testēšana – eksperimentu un prototipu īstenošana
 • Kas jādara, lai idejas ieviestu praksē
 • Miro prāta karšu (mindmap) un ideju vizualizācijas rīks

6. Liela izmēra Agile

 • Projektu vadīšana ar vairākām komandām, izmantojot Agile
 • Liela izmēra Agile galvenās metodoloģijas
 • LeSS metodes procesa secība

Noslēguma pārbaudījums

 


Pasniedzēji - Toms Rusovs, Bc.sc.soc.
Ilze Saleniece, Mg.paed., Mg. sc.soc.

 
Profesionālās izaugsmes centrs, Powered by Joomla! and designed by SG web hosting, edited by Kleoo.lv