Dokumentu elektroniska izstrāde, koplietošana un pārvaldība

Dokumentu elektroniska izstrāde, koplietošana un pārvaldība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
Iegūt zināšanas un attīstīt prasmes dokumentu elektroniskā izstrādē, koplietošanā un pārvaldībā:
Dokumentu elektroniskās pārvaldības sistēmas ieviešanā uzņēmumā un institūcijā.
Dokumentu elektroniskā izstrādāšanā un noformēšanā, atvasinājumu un dublikātu sagatavošanā;
Pārvaldes un personāla dokumentu elektroniskā izstrādāšanā;
Dokumentu elektroniskās aprites organizācijā;
Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu elektroniskā apritē
Arhīva elektroniskā darba organizēšanā
Dokumentu elektroniskā arhivēšanā, digitalizācijā
Dokumentu iznīcināšanā
Oficiālās elektroniskā adreses un valsts portāla Latvija.lv lietošanā

Kursa saturs:

Dokumentu elektroniska izstrāde, koplietošana un pārvaldība

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Jolanta Brilte, MBA

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

S-57 grupa, 5.mācību kārta
Jā, ieguvu pamat zināšanas dažādu dokumentu izstrādāšanā un noformatēšanā.
Jā, ieguvu nepieciešamās zināšanas par dokumentu nomenklatūru un dokumentu arhivēšanu. Patika grupu darbi, pieredzes apmaiņa.
Liels kursa materiālu daudzums.Patika grupas darbs.
Jā, saņēmu gaidīto, pat vēl vairāk. Vislabāk patika, ka notika tiešsaistē, lai gan no sākuma tieši par to biju skeptiska.
Uzzināju tieši to, ko arī vēlējos uzzināt piesakoties šīm apmācībām. Zinoša un forša pasniedzēja. BIja prieks, ka mācības notika attālināti, jo savādāk nespētu tās izbraukāt 2 reizes nedēļā.
No šiem kursiem ieguvu lielu pieredzi, mācīties attālināti. Ļoti jauka pasniedzēja, un kursa biedrenes!
Saņēmu vairāk kā cerēju. Nebiju gaidījusi, ka mācīties būs tik vērtīgi, noderīgi un patīkami. Vislabāk patika tas, ka bija praktiskie darbi, ar kuriem vislabāk iemācās un ka bija piemēri no dzīves. Pasniedzēja J. Brilte ir tiešām ļoti laba.
Jā, paldies. Nostiprināju ko zināju. Ko nezināju-pasniedzēja parādīja sākumu, un viss pārējais jau pašas rokās.
Viens no vērtīgākajiem šajā kursā bija savstarpējā pieredžu, informācija apmaiņa.
ļoti praktiski un ikdienā pielietojami piemēri
Labāk būtu klātienes nodarbības, bet to mēs neietekmējam...Patika praktiskie darbi, grupu darbs, pasniedzējas stāstītie piemēri no dzīves.
E-dokumentu jautājumi
Atkātoju visu par dokumentu noformēšanu, kas labi noderēs darbā. Ļoti daudz uzzināju par dokumentu arhivēšanu. Patika, ka darbi bija grupās.
Jā, kursa saturs bija tāds, kādu gaidīju. Patika attālinātās mācības, daudzveidīgas mācību metodes, viespasniedzēju dalība.
Īsti nezināju uz ko cerēt,tāpēc pārsvarā viss bija labi. Jauka ,erudīta pasniedzēja!!!
Jā, saņēmu pat vairāk kā cerēju. Vislabāk patika pasniedzēja un viņas ieguldījums, lai kurss būtu maksimāli vērtīgs.
Jā, saņēmu. Baidījos, ka pēc darba būs grūti klausīties lekcijas, bet man bija interesanti! Patika praktiskie darbi un mājas darbi.
Jā, noteikti. Pamatīgas un noturīgas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldības jomā īsā laika periodā.
Saņēmu vairāk nekā cerēju. Man patika viss, jo katrā tēmā uzzināju ko jaunu.
Liels materiāla apjoms, komandu darbs un laba komunikācija
Ļoti patika google drive izmantošanas izklāsts, kā arī dokumentu noformēšanas piemēri un weskits arhivēšanā.
Pilnībā. Pasniedzēja ļoti kompetenta.
Patika, ka tēmu loks ir ļoti plašs. Strādājot vidējā uzņēmumā, darbiniekam ir jābūt plašām zināšanām , tāpēc šie kursi ir noderīgi.
Jā, ieguvu visu ko vēlējos. Patika,kā prezentēja un stāstija. Interesanti klausīties bija.
Praktiskie piemēri un paņēmieni, kurus var pielietot darbā.
Aizpildīti robi zināšanās, apjausmas cik daudz vēl nezināmā, bet ir instrumenti un atslēgas, kur meklēt papildus informāciju. Daudz praktisku triku, kas atvieglu ikdienas darbu.
Paldies pasniedzējai, kas arī attālinātajās mācībās spēja nodrošināt interesantas, daudzveidīgas un saturīgas nodarbības, un paldies par dažādu formātu mājasdarbiem, kas ļāva nostiprināt zināšanas.
Jā, pat vairāk nekā cerēju. Viss kurss patika. Pasniedzēja ļoti kompetenta.
Liels materiālu apjoms. Daudz jaunas zināšanas. Darbs komandā. Laba komunikācija ar pasniedzēju.
Jā, komunikācija ar kolēģiem un apguvu daudz praktiskās zināšanas.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.