Projektu vadīšana (160 stundas)

Programmas veids: Profesionālās pilnveides programma
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vidējā
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 Apmācību laikā Jūs apgūsiet nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes projektu vadības pamatos, kur ietilpst projekta izstrāde, realizācija un prezentēšana.

Programmas laikā Jūs apgūsiet šādus mācību priekšmetus:

  • Projektu vadīšanas pamati;
  • Projektu vadīšanas organizācija ar programmproduktu MS Project;
  • Uzņēmējdarbības ekonomiskie pamati;
  • Mārketings;
  • Menedžments;
  • Prezentācijas māksla;
  • Saskarsmes psiholoģija.

NORISES VIETA

SIA "Biznesa augstskola Turība" telpās Rīgā, Graudu ielā 68.

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem.