Previous Next

Mācības vasarā turpinās!

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas projektā BA Turība Profesionālās izaugsmes centrs saņēma vairāk kā 3000 pieteikumus, no kuriem 1760 kursu klausītāji noslēdza sadarbības līgumu.

Ar lepnumu varam teikt, ka 7.mācību kārtā tika nokomplektētas vairāk kā 80 mācību grupas un sastādīts intensīvs mācību grafiks, lai mācību process neiesniegtos vasarā. Pateicoties tam, ka mācības notika attālināti, arvien vairāk klausītāju no visiem Latvijas reģioniem pieteicās mācībām šajā 7.kārtā. Priecājamies, ka varējām tehniski nodrošināt vienlaicīgu pieslēgšanos mācību videi 24 grupām – 600 cilvēkiem vienā vakarā. Šajā mācību kārtā mācības ir jau pabeigušas vairāk kā sešdesmit grupas, bet vēl 16 profesionālās pilnveides programmu un tālākizglītību grupu klausītāji turpina mācības neskatoties uz visiem vasaras kārdinājumiem. Mums ir prieks par visiem mūsu kursu klausītājiem, kuri ir pabeiguši kursus! Prieks par visiem tiem, kurus pabeigtie kursi ir mudinājuši uzsākt vai turpināt mācības augstskolā!

Paldies pasniedzējiem, kuri veltīja un aizvien vēl to dara - savas brīvās stundas, lai sagatavotu kvalitatīvus mācību materiālus, savus vakarus, lai lasītu lekcijas un, neskatoties uz slimībām, satiksmes sastrēgumiem vakaros, elektrības  pārrāvumiem novadīja visas nodarbības un sniedza zināšanas klausītājiem. Lai silta un saulaina vasara, lai izdodas atgūt spēkus un sagatavoties nākošajām mācību kārtām!