Digitālā mārketinga satura veidošana

Digitālā mārketinga satura veidošana

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

 1. Ievads
  1. Digitālā mārketinga komunikācijas kanāli un rīki.
  2. Digitālā mārketinga komunikācijas ietvars. 
  3. Integrētā mārketinga komunikācijas principi.
  4. Digitālā mārketinga komunikācijas process.
  5. Reklāmas un komunikācijas elementi.
 2. Mārketinga teksta veidošana
  1. Mārketinga komunikācijas tekstu veidi un stratēģijas.
  2. Viena teikuma teksti.
  3. Paplašināta vēstījuma struktūra.
  4. Tehniska un literāra teksta pazīmes un atšķirības.
  5. Literāra vēstījuma veidi. 
  6. Dzejas pantmēri.
 3. Mārketinga audio materiāli
  1. Audio formāti un tehnoloģijas.
  2. Audio reklāmas teksta sagatavošana un ierunāšana.
  3. Audio interviju struktūra un stratēģijas.
  4. „Dzīvās” reportāžas.
  5. Muzikālā un skaņu noformējuma specifika audio mārketinga materiālos.
 4. Vizuālā komunikācija
  1. Vizuālās komunikācijas process un principi.
  2. Teksta un zīmju komunikācijas semiotika.
  3. Teksta, grafisko elementu un attēlu uztveres atšķirības.
  4. Vizuālo materiālu kompozīcijas veidi.
  5. Geštalta principi vizuālajā komunikācijā.
 5. Grafika un animācija
  1. Grafikas un animācijas formāti un tehnoloģijas.
  2. Grafisko elementu veidi un nozīme zīmolvadībā.
  3. Grafisko elementu veidošana.
  4. Kompozīcijas loma animācijā.
  5. Standarta animētās reklāmas.
  6. Animācijas veidošana.
 6. Mārketinga foto materiāli
  1. Fotogrāfiju formāti un tehnoloģijas.
  2. Digitālo foto kameru iespējas.
  3. Digitālās fotogrāfijas kompozīcija.
  4. Apgaismojums un krāsas.
  5. Fokusa veidošana.
  6. Preču un pakalpojumu standarta reklāmas fotogrāfijas.
  7. Foto-stāsta veidošana.
  8. Mārketinga komunikācijas nestandarta foto.
 7. Mārketinga video materiāli
  1. Ievads. Video sastāvdaļas, veidošanas process un instrumentu izvēle. Instrumentu un materiāla izveides alternatīvas. Darbplūsmas izstrāde.
  2. Kadrs. Kanva, kompozīcijas pamatprincipi, labie un sliktie piemēri. Kustīga un nekustīga kompozīcija. Zelta griezums.
  3. Montāža. Dramaturģija, stāsts. Ritms. Instrumenti, to izvēles principi.Samontētā melnā materiāla analīze. Tīrā montāža. Titri, animācija.
  4. Pēcapstrāde. Video: krāsa, balanss, efektu pārklājumi. Skaņa: līmeņošana, efektu pārklājumi.
  5. Materiāla konvertēšana gala mērķa formātā. Video formāti un tehnoloģijas. Preču un pakalpojumu standarta video-reklāmas. Mārketinga komunikācijas nestandarta video materiāli
 8. Mārketinga multimediju materiāli
  1. Multimediju formāti un tehnoloģijas.
  2. Komunikācijas formātu savstarpējās attiecības.
  3. Video un audio materiālu montāža.
 9. Tiesību aspekti digitālajā mārketingā
  1. Foto, video un audio materiālu autortiesības.
  2. Preču zīmes un dizainparaugi.
  3. Līgumu veidi un saturs.
  4. Strīdu izšķiršanas iespējas.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Dace Amsone, vizuālā komunikācija, grafika un animācija

Jolanta Derkevica-Pilskunga, mārketinga teksti, komunikācija

Dainis Pilskungs, audio

Artis Dzērve, video

Gatis Rozenfelds, foto

Jānis Meija, tiesības