Digitālais mārketings

Digitālais mārketings

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Ievads

1.1. Digitālā mārketinga definīcijas, teorētiskie un praktiskie pamati.

1.2. Satura un formas attiecības digitālajā vidē.

1.3. Integrētās mārketinga komunikācijas principi.

1.4. Digitālās komunikācijas netiķete.

2. Digitālās informācijas saturs un formāti

2.1. Digitālās informācijas formāti un sistēmas

2.1.1. Rastra un vektorgrafikas atšķirības.

2.1.2. Krāsu sistēmas poligrāfijas un digitālās publikācijas vajadzībām.

2.2. Vektorgrafikas apstrāde digitālai publikācijai Illustrator*

2.2.1. Vektorgrafikas elementi, izveide un korekcijas.

2.2.2. Logotipu izveide un saglabāšanas formāti.

3. Rastra grafikas apstrāde digitālai publikācijai

3.1. Fotoattēlu krāsu un piesātinājuma korekcijas Camera Raw*.

3.2. Fotoattēlu defektu labošana.

3.3. Fotomontāža: platleņķa un panorāmas skatu veidošana.

3.4. Reklāmkaroga izveide Photoshop Video Frame* sistēmā.

4. Digitālās informācijas saturs un kompozīcija

4.1. Attēlu un teksta uztveres atšķirības un lēmumu pieņemšanas process.

4.2. Krāsu nozīme mārketinga komunikācijā.

4.3. Reklāmas materiālu kompozīcija un animācija.

4.4. MS PowerPoint iespējas reklāmas materiālu sagatavošanā

4.4.1. Animācijas, slaidu pārejas, video un audio integrācija. 

4.4.2. Prezentācijas izveide interaktīvajām sistēmām.

4.4.3. Video reklāmas izveide un eksportēšana mp4 formātā.

5. Mājas lapas un e-pasts kā uzņēmumu integrētās komunikācijas pamats

5.1. Mājas lapu funkcijas, struktūra un saturs.

5.2. Mājas lapu izveides rīki, to iespējas un ierobežojumi.

5.3. Mājas lapu analītikas rīki.

5.4. Mājas lapas izveide platformā Mozello.

5.5. E-pasta mārketinga komunikācijas integrācija.

5.6. E-pasta mārketinga formāti un saturs.

6. Mārketinga komunikācijas alternatīvie kanāli

6.1. Emuāri (blogi)

6.1.1. Emuāru funkcijas, struktūra un saturs.

6.1.2. Emuāru izveides rīki, to iespējas un ierobežojumi.

6.1.3. Emuāra izveide platformā Blogspot.

6.2. Mikroblogošanas portāli Twitter un Tumblr

6.2.1. Mikroblogošanas priekšrocības un trūkumi.

6.2.2. Twitter konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi.

6.2.3. Tumblr konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi.

7. Sociālo tīklu mārketings displeja portālos Instagram un Pinterest

7.1. Attēlu komunikācijas priekšrocības un trūkumi.

7.2. Instagram konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi. 

7.3. Pinterest konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi.

7.4. Teksta integrācija attēlu formātā programmās Illustrator* un Photoshop*.

8. Sociālo tīklu mārketings Youtube

8.1. Youtube kā komunikācijas kanāla funkcijas un izmaksas.

8.2. Youtube konta izveide, privāto un biznesa kontu atšķirības.

8.3. Youtube mārketinga iespējas un risinājumi.

8.4. Video sagatavošana straumēšanai Photoshop Video Timeline* sistēmā

9. Sociālo tīklu mārketings Facebook 9.1. Facebook kā primārais un sekundārais komunikācijas kanāls

9.2. Facebook konta izveide, privāto un biznesa kontu atšķirības.

9.3. Facebook mārketinga iespējas un risinājumi.

10. Maksas reklāmas iespējas un risinājumi Google Meklēšanas un Displeja tīklos

10.1. Google Ads (AdWords), AdSense un DoubleClick sistēmas

10.1.1. Reklāmu formāti.

10.1.2. Kampaņu veidošanas pamatprincipi.

10.1.3. Reklāmu birža, reklāmu cenošana un pakalpojumu apmaksa.

10.2. Mārketinga kampaņas Google Meklēšanas tīklā

10.2.1. Teksta reklāmas kampaņu veidi un izveide.

10.2.2. Interneta vietnes pozicionēšana meklējumu rezultātos.

10.3. Mārketinga kampaņas Google Displeja tīklā

10.3.1. Displeja reklāmas kampaņas izveide.

10.3.2. Video reklāmas kampaņas izveide.

Noslēguma pārbaudījums - tests.

Visas klātienes nodarbības notiek datorklasē.

* Klātienē darbs ar atbilstošajām Adobe programmām.

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Dace Amsone, Mg.Sc.Soc.

Atsauksmes

No kursa saņēmu, ko cerēju (ņemot vērā un salīdzinot arī paziņu atsauksmēm par līdzīgas tematikas kursiem). Pasniedzējai teicamas komunikācijas prasmes. Cerēju iegūt izpratni par konkrētiem digitālā mārketinga kanāliem. Ieguvu! Ieguvu informāciju par lietām, ko līdz šim nezināju, bet jau izmantoju darbā. 

Man patika kā tika vadīti kursi, jo pasniedzēja ir zinoša, atvērta jautājumiem, kas rodas mācību procesā. Tā sakot "zina drēbi".

Guvu daudz lielāku priekšstatu par digitālā mārketinga iespējām, patika konstruktīvie stāstījumi un 'esence' katrā tēmā. Viennozīmī paplašināja interešu loku un deva iedvesmu pilnveidoties vēl detalizēti konkrētās tēmās, lai izprastu tās līdz detaļām. 

Iegūtās zināšanas ir noderīgas Bija interesanti vispārīgi uzzināt digitālā mārketinga būtību un rīkus, ar ko strādāt, lai veicinātu uzņēmuma atpazīstamību digitālajā telpā. Vislabāk patika pasniedzējas spēja vakaru grupā aizraut klausītājus, iesaistīt diskusijās.