Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)

Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Datora uzbūve

Datorarhitektūras pamatelementi, datora sastāvdaļas, aparatūras darbības princips, savienojumu veidi, kopnes, modernā datora galvenās un neatņemamas sastāvdaļas, palīgierīces

2. Operētājsistēma

Ieskats operētājsistēmā Windows.

Galvenie principi strādājot

Peles un tastatūras funkcijas, galvenās lietojumprogrammas iesācējam, kuras ietvertas operētājsistēmā Windows 7/10. Failu sistēma, failu jeb datņu glabāšanas princips.

Katalogi. Kokveida katalogi.

Failu meklēšana datorā. 

Valodas iestatīšana, reģionālu iestatījumu maiņa. 

3. Jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana

Programmatūras uzstādīšanas un noņemšanas princips. Dziņi.

Aparatūras pieslēgšanas princips (skeneri, printeri, zibatmiņas, austiņas, mikrofons, tīmekļa kamera u.c.)

4. Tīmekļa programmatūra

Tīmekļa pārlūku analīze un salīdzināšana.

Tīmekļa vietņu princips.

Domēna vārdi. Domēna vārdu paplašinājumi.

Lietderīgu tīmekļa vietņu saraksts. Meklēšanas rīku izmantošanas (Google, Bing, Yahoo, Yandex u.c.) iespēju analīze un salīdzināšana.

Informācijas meklēšana tīmeklī un tās saglabāšana datorā. 

5. E-pasts

E-pasta princips. E-pasta programmatūra, e-pasta iegūšana un lietošana. E-pasta drošība. Pielikumi e-pastā. Kalendārs. Dienasgrāmata. Lietišķa sarakste e-pastā. 

6. Mākoņtehnoloģijas

Programmatūras rīku darbības principi. Lietošanas politika. Youtube, Dropbox. WeTransfer. Viedtālruņa pieslēgšanas datoram un mākoņkrātuvei. Sava profila izveide. Publikācijas tīmekļa vietnēs. 

7. Antivīrusa programmatūra

Datorvīrusi. Datora pasargāšana no vīrusiem. Ugunsmūris. Ugunsmūra iestatījumi. Datora pieslēgšana tīklam. 

8. E-paraksts un citi noderīgi rīki

E-paraksta lietošana. E-paraksta priekšrocības. Darbs ar dokumentiem ar e-parakstu. Tulkošana. Katalogi. Google Maps izmantošana. Datora konfigurēšana. www.latvija.lv izmantošana. Internetbankas un maksājumi internetā.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Patriks Morevs, Mg.math.

Cēsīs: Zanda Dubova, vidējās izglītības informātikas skolotājs, profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

Liepājā: Artūrs Ausējs, Mg. sc. ing.

Talsos: Nauris Varņeckis - datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācija (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis), pedagoga sertifikāts