E-komercija

E-komercija

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Ievads e-komercijā

1.1. E-komercijas tehnoloģiju unikālās iezīmes.

1.2. E-komercijas veidi.

1.3. E-komercijas attīstības pārskats.

1.4. Galvenie e-koIemercijas aspekti: tehnoloģijas, uzņēmējdarbība, sabiedrība.

1.5. Ar e-komerciju saistītās akadēmiskās disciplīnas.

1.6. Karjeras e-komercijā.

2. E-komercijas infrastruktūra

2.1. Interneta tehnoloģiskie pamati.

2.2. Interneta infrastruktūra un piekļuve.

2.3. Globālais tīmeklis (Web).

2.4 Internets un globālais tīmeklis: funkcijas un pakalpojumi.

2.5. Mobilās lietotnes.

3. E-komercijas biznesa stratēģijas un pārstāvniecības veidošana

3.1. E-komercijas biznesa modeļi.

3.2. Galvenie B2C un B2B biznesa modeļi.

3.3. E-komercijas radītās izmaiņas uzņēmējdarbībā: stratēģija, struktūra un procesi.

3.4. E-komercijas pārstāvniecības plānošana: sistemātiska pieeja.

3.5. Programmatūras un aparatūras izvēle.

3.6. E-komercijas vietņu rīki.

3.7. Mobilās vietnes izstrāde un mobilo lietojumprogrammu izveide.

4. E-komercijas drošība un norēķinu sistēmas

4.1. E-komercijas drošības vide un apdraudējumi.

4.2. Tehnoloģiskie risinājumi.

4.3. Pārvaldības politika, biznesa procedūras un publiskie likumi.

4.4. E-komercijas norēķinu sistēmas.

4.5. Elektronisko rēķinu iesniegšana un apmaksa.

5. E-komercijas mārketings un reklāma

5.1 Patērētāji tiešsaistē: interneta auditorija un patērētāju uzvedība.

5.2. Digitālās komercijas mārketinga un reklāmas stratēģijas un rīki.

5.3. Interneta mārketinga tehnoloģijas.

5.4. Tiešsaistes mārketinga izmaksas un ieguvumi.

6. Sociālais, mobilais un vietējais mārketings

6.1 Ievads sociālajā, mobilajā un lokālajā mārketingā.

6.2. Sociālais mārketings.

6.3. Mobilais mārketings.

6.4 Lokālais un atrašanās vietas mobilais mārketings.

7. Ētika un tiesības e-komercijā

7.1. Ētikas, sociālie un politiskie jautājumi e-komercijā.

7.2. Privātums un informācijas tiesības.

7.3. Intelektuālā īpašuma tiesības.

7.4. Interneta pārvaldība.

7.5. Sabiedrības drošība un labklājība.

8. Tiešsaistes mediji un kopienas

8.1. Tiešsaistes saturs.

8.2. Tiešsaistes izdevējdarbības nozare.

8.3. Tiešsaistes izklaides industrija.

8.4. Sociālie tīkli un tiešsaistes kopienas.

8.5. Izsoles tiešsaistē.

8.6. E-komercijas portāli.

9. B2C e-komercija

9.1. Tiešsaistes mazumtirdzniecības sektors.

9.2. Tiešsaistes firmu dzīvotspējas analīze.

9.3. Tiešsaistes mazumtirdzniecības biznesa modeļi.

9.4. Pakalpojumu sektors: bezsaistē un tiešsaistē.

9.5. Tiešsaistes finanšu pakalpojumi.

9.6 Tiešsaistes ceļojumu pakalpojumi.

10. B2B e-komercija

10.1. B2B e-komercijas pārskats.

10.2. Iepirkuma process un piegādes ķēdes.

10.3. Piegādes ķēdes pārvaldības un kolaboratīvās komercijas tendences.

10.4. Tīkla tirgi: B2B pārdošanas puse.

10.5. Privātie industriālie tīkli.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Dace Amsone, Mg.Sc.Soc.