Latviska arhitektūra un ainava lauku tūrismā

Latviska arhitektūra un ainava lauku tūrismā

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Lauku tūrisms

- Lauku tūrisma būtība un attīstība.

- Lauku tūrisma būtība un nozīme. 

- Lauku tūrisma attīstība pasaulē un Latvijā. 

- Atbalsta iespējas lauku tūrismam – asociācijas „Lauku ceļotājs”, ES finanējuma piesaiste.

- Lauku tūrisma piedāvājuma daudzveidība un unikalitāte.

- Lauku tūrisma naktsmītnes, to klasifikācija. 

- Specifiskie sertifikāti, zīmes – Zaļais sertifikāts, Kultūras zīme “Latviskais mantojums”.

- Lauku tūrisma mītnes iekārtošana. 

- Telpu funkciju noteikšana un plānošana (naktsmītnēm, atpūtai utt.). 

- Iekštelpu iekārtošana (stils, mēbeles, tehniskais aprīkojums u.c.). 

- Lauku tūrisma mītnes mārketings. 

2. Lauku dzīve

- Latvijas lauku mājas būvniecība un lietošana – konkrēta laikmeta un sociālekonomiskās formācijas spogulis.

- Lauku māju apkārtnes infrastruktūras sakarības dažādos laikmetos.

- Finanšu ieguldījums lauku mājas attīstīšanā.

- Dažādi lauku dzīves scenāriji, to atšķirības un arhitektoniskās kopsakarības.

- Lauku mājas un pilsētas rezidences salīdzinājums.

3. Būvniecība un ainava

- Mūsdienu priekšnoteikumi un iemesli dzīvei laukos.

- Jaunbūves un pārbūves situācijas salīdzinājums.

- Celtniecības procesa sagatavošana un aplēses.

- Būvniecības estētiskie stilistiskie aspekti. Mūsdienu funkcija un kvalitāte.

- Mūsdienu būvju inženiertehniskās prasības un to izbūves iespējas. Ekspluatācija izmaksas un režīmi.

- Ainavas plānošana un kopšana. Ekoloģija, estētika un “veselais saprāts”.

- Pasaules arhitektūras piemēri un salīdzinājumi.

4. Komforts un eregoefektivitāte

- Pasīvās mājas koncepcija, tās pamatprincipi, sasniedzamie rezultāti - kontrolēta būvniecības kvalitāte un patīkams, veselīgs mikroklimats ar niecīgu enerģijas patēriņu.

- Pasīvo ēku piemēri LV un pasaulē.

- Vietēju, dabai draudzīgu materiālu izmantošana pasīvo ēku būvniecībā, klimata un vides aizsardzības konteksts. Pasīvās ēkas principi un esošu ēku atjaunošana - saderība un risināmās pretrunas. Kā nesabojāt vēsturisku ēku, to atjaunojot un pārbūvējot.

5. Dabas ainava

- Ainavas veidošanas vēsturiskās tradīcijas.

- Latvijas klimatiskais novietojums. Augu spektrs.

- Koki. Kokaugi Latvijā, iespējas un problēmas.

- Dabas daudzveidība, tās novērtēšana, saglabāšana un atjaunošana.

6. Apstādījumi un dārzs

- Viegli kopjamu apstādījumu plānošana un uzturēšana.

- Ziemcietes un citas puķes – krāsa dārzā.

- Teritorijas mērogs un ar to saistītie resursi, budžets.

- Augsne, augu seka, augu uzbūve.

- Sava dārza veidošanas pamatprincipi, plānošanas rīki.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Gatis Gavars, mg.arch.,,
Ervins Krauklis, arch.,,
Edgars Neilands, arborists,
Lauma Garkalne, ainavu arhitekte,
Maija Medne, arboriste, bioloģe,dabas eksperte.,