5.kārtā pieteikšanās ir noslēgusies - līdz 30.jūnijam atvērta pieteikšanās 6.kārtai

Projektu vadīšana

 Projektu vadīšana

Viens no apjomīgākajiem apmācību kursiem personas datu aizsardzībā un IT drošībā. Viss par personas datu apstrādi, tai nepieciešamajiem tiesiskajiem un tehniskajiem aizsardzības līdzekļiem. Datu subjekta tiesību nodrošināšanas praktiskie aspekti, lai izvairītos no datu aizsardzības pārkāpumiem. Drošai informācijas pārvaldībai nepieciešamie tehniskie rīki un paņēmieni.

Kurss sniegs zināšanas par Javascript programmēšanas pamatiem, ievads objektorientētā programmēšanā, izstrādes vides un bibliotēkas
Kurss sniegs zināšanas par programmēšanas pamatiem, ievads objektorientētā programmēšanā, JAVA ietvars un datu vizualizēšana u.c.