Kurss sniegs zināšanas par Javascript programmēšanas pamatiem, ievads objektorientētā programmēšanā, izstrādes vides un bibliotēkas
Veids - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 76

Saturs:
1. Javascript pamats.
1.1. Programmēšanas valodu vēsture
1.2. Platformas, programmēšanas valodas
1.3. Mainīgie, datu veidi, array
1.4. IDE vai Browser console
1.5. Vienkāršas operācijas ar mainīgiem, datu pārvēršana
1.6. IF un SWITCH pārbaude
1.7. Cikli (FOR, FOR .. EACH, DO .. WHILE)
1.8. Pirmā parasta programma ar cikliem un pārbaudēm
1.9. Funkciju veidi un atšķirības
1.10. Scope (mainīgo redzamības apgabals)
1.11. Rekursija
1.12. Parametriski uzdotas funkcijas (lambda)
2. OOP un TypeScript
2.1. Objekti, konstruktori, Prototype
2.2. Inkapsulācija un paplašināšana
2.3. "this" atslēgas vārds
2.4. "Date" klase un tās metodes
2.5. Math, Number klases
2.6. Array klase
2.7. TS – nākama pakāpe JavaScript-am
2.8. Datu tipi, funkcijas, moduļi
2.9. OOP ar TS
2.10. Klases, piekļuves modifikatori
2.11. Interfeisi
3. Web izstrādāšana
3.1. Html un CSS likumi
3.2. BOM (Browser object model)
3.3. Location, navigation
3.4. Timer
3.5. Pirmā web aplikācija
3.6. DOM, document, Element
3.7. CSS izmaiņas
3.8. Events
3.9. Custom Events
3.10. "Input" apstrāde
3.11. JSON
3.12. Web storage
3.13. Ievads un instalēšana JQuery
3.14. Selektori, filtri un meklēšana
3.15. Atribūti un elementa saturs
3.16. Jaunu objektu pievienošana dokumentam un tīrīšana
3.17. Ajax metodes
4. JS frameworks
4.1. Angular ievads un instalēšanā
4.2. Jauna projekta veidošana
4.3. Navigācija un komponenti
4.4. "Guard" un drošība
4.5. AngularJs vs Angular 2, bibliotēkas izmantošana
4.6. React ievads
4.7. React struktūra, JSX, komponenti
4.8. Vue – jaunais Js framework
Noslēguma pārbaudījums

Pasniedzējs - Antons Kolodinskis