Programmēšana Javascript

 Programmēšana Javascript

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

1. Javascript pamats 

1.1. Programmēšanas valodu vēsture.

1.2. Platformas, programmēšanas valodas.

1.3. Mainīgie, datu veidi, array.

1.4. IDE vai Browser console.

1.5. Vienkāršas operācijas ar mainīgiem, datu pārvēršana.

1.6. IF un SWITCH pārbaude.

1.7. Cikli (FOR, FOR .. EACH, DO .. WHILE).

1.8. Pirmā parasta programma ar cikliem un pārbaudēm.

1.9. Funkciju veidi un atšķirības.

1.10. Scope (mainīgo redzamības apgabals).

1.11. Rekursija.

1.12. Parametriski uzdotas funkcijas (lambda).

2. OOP un TypeScript

2.1. Objekti, konstruktori, Prototype.

2.2. Inkapsulācija un paplašināšana.

2.3. "this" atslēgas vārds.

2.4. "Date" klase un tās metodes.

2.5. Math, Number klases.

2.6. Array klase.

2.7. TS – nākamā pakāpe JavaScript-am.

2.8. Datu tipi, funkcijas, moduļi.

2.9. OOP ar TS.

2.10. Klases, piekļuves modifikatori.

2.11. Interfeisi.

3. Web izstrādāšana

3.1. Html un CSS likumi.

3.2. BOM (Browser object model).

3.3. Location, navigation.

3.4. Timer.

3.5. Pirmā web aplikācija.

3.6. DOM, document, Element.

3.7. CSS izmaiņas.

3.8. Events.

3.9. Custom Events.

3.10. "Input" apstrāde.

3.11. JSON.

3.12. Web storage.

3.13. Ievads un instalēšana JQuery.

3.14. Selektori, filtri un meklēšana.

3.15. Atribūti un elementa saturs.

3.16. Jaunu objektu pievienošana dokumentam un tīrīšana.

3.17. Ajax metodes.

4. JS frameworks

4.1. Angular ievads un instalēšanā.

4.2. Jauna projekta veidošana.

4.3. Navigācija un komponenti.

4.4. "Guard" un drošība.

4.5. AngularJs vs Angular 2, bibliotēkas izmantošana.

4.6. React ievads.

4.7. React struktūra, JSX, komponenti.

4.8. Vue – jaunais Js framework.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Antons Kolodinskis