Reklāmas organizēšanas pamati

 Reklāmas organizēšanas pamati

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Integrētā mārketinga komunikācija

- Integrētās mārketinga komunikācijas būtība. 

- Integrētās mārketinga komunikācijas elementi.

- Integrētās mārketinga komunikācijas plānošana.

2. Reklāmas tiesiskais regulējums

- Reklāmas likums.

- Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums.

3. Reklāmas pamati, veidi

- Reklāmas būtība, mērķi. 

- Reklāmas veidi.

- Reklāmas klasifikācija.

- Reklāmas kampaņas veidošana, plāns.

- Reklāmas efektivitātes novērtēšana.

4. Reklāmas valoda, sauklis

- Reklāmas teksts, valoda.

- Reklāmas sauklis.

5. Mediju komunikācija

- Medija izvēle.

- Mediji un to veidi.

- Sadarbības veidošana ar medijiem.

6. Reklāma digitālajā vidē

- Interneta reklāma.

- Reklāma sociālajos medijos.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Iveta Liniņa, MBA,