Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Sekretārs)

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

- Mūžizglītības kompetenču mācību priekšmeti

- MA1 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (1.līmenis)

- MB1 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2.līmenis)

- Profesionālie mācību priekšmeti

- PA1 Organizācijas darbības pamatprocesi

- PA2 Biroja darba organizēšana (1.līmenis)

- PA3 Dokumentēšana

- PA4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)

- PB1 Biroja darba organizēšana (2.līmenis)

- PB2 Korporatīvā komunikācija 

- PB3 Dokumentu un arhīva pārvaldība

- PB4 Dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis)

- PB5 Personāla dokumentu izstrāde un aprite

- PB6 Profesionālā saziņa svešvalodās

- PB7 Lietišķo tikšanos organizēšana

- PB8 Personāla darba nodrošināšana

- Brīvās izvēles mācību priekšmeti (viens no)

- PC1 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi

- PC2 Grāmatvedības kārtošana

- PC3 Personas datu aizsardzība

Kvalifikācijas prakse 240 stundas

Nodarbības klātienē 494 stundas, neklātienē 466 stundas, pārbaudījums 8 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv