Pieteikšanās projekta 7. kārtai notiek līdz 24 .februārim!Biznesa augstskola Turība piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 

Projekta finansējuma avots - Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Mācībām 7.kārtā šī projekta ietvaros var pieteikties:

Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļi un personas ar alternatīvo statusu.

Projekta 7.kārtas ietvaros piedāvājam apgūt 43 programmas, kuras variet izvēlēties  mūsu mājaslapā.

Pieteikšanās vietnē macibaspieaugusajiem.lv līdz 24.februārim! 

Mācību sākums marta beigās – aprīlī.

Apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, dalībniekiem jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, 95% sedz ES fondi un valsts, pārējās izglītības programmās dalībnieku līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, ES fondu un valsts – 90%.

 Svarīgi! Pieteikties var divās dažādās programmās vairākās izglītības iestādēs. Pēc tam, kad visās būs zināmi mācību grafiki, varēsiet izdarīt galīgo izvēli. 

Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 20040047