Digitālā komunikācija


Profesionālā maģistra studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
Digitālās komunikācijas fons (tīmekļa paaudzes, digitālie iezemieši un imigranti, uztveres īpatnības, privātums un publiskums mūsdienu pasaulē).
Digitālā identitāte un tēls interneta vidē.
Korporatīvās komunikācijas digitālajā vidē elementi – sociālo mediju komunikācija, vizuālā komunikācija (vizuālā uztvere, dizaina pamatprincipi, rīki un resursi), satura mārketings un ieskats SEO darbībā, e-pastu mārketings.
Sociālo mediju algoritmi – zīmola un individuāla lietotāja perspektīva.
Čatboti un ieskats mākslīgā intelekta darbības pamatprincipos.

Pasniedzējs - Velta Skolmeistere, Mg.sc.soc.