Digitālais mārketings


Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 76

Saturs:
1. Ievads: Digitālā mārketinga teorētiskie un praktiskie pamati
2. Digitālās informācijas saturs un formāti
3. Rastra grafikas apstrāde digitālai publikācijai.
4. Digitālās informācijas saturs un kompozīcija.
5. Mājas lapas un e-pasts kā uzņēmumu integrētās komunikācijas pamats.
6. Mārketinga komunikācijas alternatīvie kanāli: blogi un mikroblogi
7. Sociālo tīklu mārketings displeja portālos Instagram un Pinterest.
8. Sociālo tīklu mārketings Youtube.
9. Sociālo tīklu mārketings Facebook.
10. Maksas reklāmas iespējas un risinājumi Google Meklēšanas un Displeja tīklos (Google Ads)

Pasniedzējs - Dace Amsone, Mg.Sc.Soc.