Imports un eksports


Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 24

Saturs:
Eksporta un importa būtība un atšķirības
Eksporta un importa operāciju organizēšana
Produktu un piegādātāju izvēle
Mērķa tirgus un klientu noteikšana
Starptautiskās tirdzniecības procedūras un regulēšana


Pasniedzējs - Ieva Bruksle, Mg.oec.