Integrētā mārketinga komunikācija

Kursā tiks apskatīti mārketinga komunikācijas kompleksa darbības principi un process, integrētās komunikācijas kontekstā, analizējot pielietojuma iespējamību un tendences. Tiks apskatītas tendences un plānošanas process reklāmai, sabiedrisko attiecību instrumentiem, noieta veicināšanai, tiešai pārdošanai, kā arī alternatīvam mārketingam. Analizēsim zīmolvedību kā komunikācijas pamatelementu. Kursa rezultātā tiks apgūta un izstrādāta integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija, veidojot kompleksu, integrētu, vienotas koncepcijas skatījumu uz mērķauditoriju, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences
Profesionālā bakalaura studiju programma "Mārketinga un tirdzniecības vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā tiks apgūta un izstrādāta integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija, veidojot kompleksu, integrētu, vienotas koncepcijas skatījumu uz mērķauditoriju, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences..
1. Mārketinga komunikācijas kompleksa darbības principi un process
2. IMK elementi, plānošanas principi organizācijā, tendences
3. Reklāma – tās līdzekļi un funkcijas, tekstu veidošana, tendences
4. Sabiedriskās attiecības no IMK viedokļa, tendences, pielietojums
5. Galvenie sabiedrisko attiecību instrumenti
6. Noieta veicināšana, mērķi un veidi
7. Tiešā pārdošana
8. Tiešās pārdošanas raksturojums no IMK viedokļa, tās plusi un mīnusi
9. Tiešās pārdošanas norise, produkta prezentācija, tendences
10. Alternatīvais mārketings
11. Zīmolvedība kā komunikācijas pamatelements
12. IMK kampaņas plānošana, stratēģijas

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD