Komunikācijas kampaņas

Kursa laikā tiks apskatītas komunikācijas kampaņas, to veidi un struktūra, analizējot to nepieciešamību organizācijas mērķu sasniegšanā. Apskatīsim nozares tendences, komunikācijas kampaņu veidošanas un īstenošanas kontekstā. Pievērsīsimies arī kampaņām sociālajos tīklos. Speciālie pasākumi kā komunikācijas kampaņas elements tiks analizēti integrētās mārketinga komunikācijas aspektā. Kursa rezultātā tiks izstrādāta komunikācijas kampaņa un tās ieviešanas stratēģija, kā arī sagatavots mediju plāns.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā, balstoties uz iegūtajām zināšanām un jaunākajām tendencēm, tiks izstrādāta komunikācijas kampaņa un tās ieviešanas stratēģija, kā arī sagatavots uz datiem balstīts mediju plāns.
Kursa saturs:
1. Komunikācijas kampaņas, to veidi
2. Komunikācijas kampaņas kā organizācijas mērķu sasniegšanas instruments
3. Nozares tendences, to pielietošana
4. Komunikācijas kampaņu struktūra.
5. Situācijas analīze. Mērķis. Mērķauditorija. Stratēģija. Taktika. Laika plāns. Finanšu plāns. Novērtēšana
6. Komunikācijas kampaņas veidošanas principi
7. Komunikācijas kampaņas īstenošana
8. Sociālo tīklu komunikācija kampaņā
9. Speciālie pasākumi kā komunikācijas kampaņas elements
10. Komunikācijas kampaņas izmantošana uzņēmuma integrētajā mārketinga komunikācijā

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD