Komunikācijas zinātne

Kurss izsmeļoši iepazīstina ar komunikācijas zinātni kā starpdisciplināru sociālo un humanitāro pētniecības jomu, kas izskaidro un pēta cilvēku saziņu, saskarsmi un saprašanos - starppersonu un publisko komunikāciju - ar simbolu palīdzību (signāli, informācija, zīmes), bet īt īpaši sabiedrībā un profesionālajā komunikācijā: žurnālistikā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Komunikācija: ikdienišķā izpratne un definēšanas problēmas.
Komunikācija kā process.
Signāls un informācija.
Zīme: pazīme, ikona, simbols.
Komunikācija vaigu vaigā.
Komunikācija grupās un organizācijās.
Tehniski pastarpināta starppersonu komunikācija.
Mediju jēdzieni.
Is the medium the message? (Vai medijs ir vēstījums?)
Mediju jēdziens mediju un komunikācijas zinātnē.
Publicistisko mediju sniegums un funkcijas.
Publiskā sfēra.
Sabiedriskā doma.
Publiskā komunikācija.
Mediju veidotā publiskā sfēra un sabiedriskā doma.
Žurnālistika.
Sabiedriskās attiecības (PR).
Reklāma.
Mediju un komunikācijas zinātnes pētījumu jautājumi.
Mediju un komunikācijas zinātnes attīstība un iekšējā diferencēšanās.

Pasniedzējs - Ainārs Dimants, Dr. phil.