Krīzes komunikācija


Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
1. Krīžu komunikācija – definīcijas un skaidrojums
2. Krīžu komunikācija – modes lieta vai nepieciešamība?
3. Pats atbildīgākais solis pirms krīzes – risku identificēšana
4. Krīze un reputācija – vienmēr kopā
5. Krīzes posmi – vienmēr atnāk negaidot, bet aiziet ar skaļu blīkšķi
5. Krīzes komunikācijas vadības komanda – kopā priekos un bēdās
6. Domino efekts krīzes komunikācijā.
7. Krīzes komunikācijas plāns – labs sākums atbildīgai organizācijas vadībai un personiskajam tēlam
8. Sadarbība ar medijiem krīzes laikā un atveseļošanās periodā
9. Mācībstunda jeb kas jādara, lai atgūtu reputāciju un nepieļautu jaunu krīzes vilni
10. Spilgtākie krīzes un tās komunikācijas piemēri Latvijā un pasaulē

Pasniedzējs - Jana Bunkus, Mg.Sc.Soc.