Loģistika

Kurss sniegs zināšanas par piegādes loģistiku no ražotāja līdz patērētājam, kā arī, pakalpojuma loģistiku, sadales loģistiku un loģistikas informācijas sistēmas, kā arī, par ERP sistēmā.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 40

Saturs:
1. Loģistikas būtība un evolūcija
2. Loģistika kā zinātne
3. Loģistikas darbības veidi
4. Loģistikas uzdevumi un funkcijas
5. Loģistikas darbības virzieni
6. Loģistikas pamatdarbību nodrošināšanas veidi 1.daļa
7. Loģistikas pamatdarbību nodrošināšanas veidi 2.daļa
8. Loģistikas operācijas un loģistikas funkcijas
9. Loģistikas sistēma, loģistikas ķēde
10. Piegādes ķēde un pakalpojumu loģistika
11. Militārā loģistika
12. Loģistiskas spēles 1
13. Loģistikas menedžments un loģistikas darbību organizēšana
14. Aviācijas kravu pārvadājumi un loģistika
15. Loģistiskas spēles 2
16. Sadales loģistika
17. Loģistikas darbību kontrole un vērtējums
18. Loģistiskas spēles 3
19. Loģistikas informācijas sistēmas
20. URP sistēmas

Pasniedzējs - Jānis Pekša, Mg.sc.ing., Mg.oec.