Radošās industrijas: Audio un video

Radošo industriju izpratne, pašam veidojot audiovizuālus darbus - radot ideju, mērķi, veidu. Iemācīsieties veidot kvalitatīva satura interviju, kadra kompozīciju. Spēsiet savā labā izmantot skaņu, gaismu un mūziku.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 40

Saturs:
Audio un video – kino, TV, radio, pasākumos, sociālajos tīklos.
Intervijas uzbūve, tehniskais un mākslinieciskais risinājums.
Dizaina domāšanas metode audiovizuālo darbu veidošanā.
Audiovizuālo darbu uzbūve, struktūra, nepieciešamie izstrādes priekšnoteikumi, radīšanas specifika.
Laika plānošanas specifika idejas realizēšanā.
Komandas veidošanas principi.
Režisora darbs ar aktieri, pasākuma, raidījuma vadītāju.
Video kadra kompozīcija un dinamika.
Mūzikas un skaņas nozīme audiovizuāla darba veidošanā.
Mūsdienu audiovizuālās kultūras jaunā paradigma – sociālie tīkli, podkāsti, tiešraides.


Pasniedzējs - Kristīne Jansone, Mg.Paed.