Radošās industrijas: Foto


Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 28

Saturs:
Mūsdienu modernajā komunikācijas ērā fotogrāfijai un vizuālajai.
komunikācijai ir viens no lielākajiem spēkiem, kurus nepieciešams.
izprast, zināt, kā darboties šajā laukā un pareizi manipulēt ar informāciju..
Lekciju ietvarā tiks apgūts:
kā pareizi komunicēt ar auditoriju vizuālajā jomā;
kā fotogrāfijā izmantot geštalta principus un kompozīciju;
kā veidot pareizas gaismas telpās un ārpus tām;.
kā pareizi fokusēt un veidot pievilcīgas fotogrāfijas;
kā darboties ar krāsām un tematikām fotogrāfijā.

Pasniedzējs - Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc.