Radošās industrijas: Kino

Kursa “Radošās industrijas: Kino” ietvaros studējošie ne tikai iepazīs pasaules un Latvijas kino vēsturi (tiks apskatīts gan aktiermākslas kino, gan dokumentālais un animācijas kino), bet arī paši kļūs par kino pasaules daļu – izstrādās scenāriju un veidos īsfilmu.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 40

Saturs:
1. Ievads kino vēsturē. Agrīnie gadi
2. Mēmā kino ēras nozīmīgākie šedevri ("Birth of Nation", "Metropolis", "Bruņukuģis Potjomkins").
3. Filmas radošā scenārija izstrādes pamatprincipi (sinopse)
4. Kino kā propagandas instruments.
5. Filmas tehniskā scenārija izstrādes pamatprincipi (kadrējums, lokāciju atlase)
6. Agrīnā kino vēsture Latvijā
7. Padomju okupācijas laika kino
8. Dokumentālais kino
9. Aktiermākslas kino
10. Animācijas kino
Kursa ietvaros tiek veidots patstāvīgais darbs – studējošā veidota īsfilma

Pasniedzējs - Juris Millers, Dr.Phil.