Radošās industrijas: Pasākumu vadība

Kursa “Radošās industrijas: Pasākumu vadība” ietvaros studējošie iegūs zināšanas par pasākumu rīkošanas pamatprincipiem, pasākuma budžeta un laika plāna izstrādi, scenārija izstrādi, kā arī publisko pasākumu mediju plāna un prezentācijas sagatavošanu. Iegūtās zināšanas būs piemērojamas gan neliela mēroga (ģimenes, darba kolektīvu) pasākumu rīkošanā, gan nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumu producēšanā.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautiskās komunikācijas vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 40

Saturs:
1. Pasākuma laika plāna izstrāde
2. Pasākuma budžeta izstrāde
3. Pasākuma mediju plāna izstrāde
4. Pasākuma projekta prezentācijas izstrāde
5. Pasākuma universālā scenārija izstrāde
6. Citi ar pasākumu organizēšanu saistīti jautājumi

Pasniedzējs - Juris Millers, Dr.Phil.