Radošās industrijas: Stils un mode

Bez iepriekšējām zināšanām, kurss sniegs izpratni par modi, stilu, informatīvi bagāti un vizuāli krāšņi iepazīsities ar jomas veidotājiem, iegūsit izpratni, kas noderēs jebkurā dzīves jomā. Unikālas, praktiķu sniegtas zināšanas.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
Sekmīgi apgūstot kursu "Mode un stils", tiek iegūta radoša izpratne par modi un stilu, modes industrijas darbības principiem, pasākumu organizēšanas specifiku.
Modes termins, tā rašanās vēsture un svarīgākā nozares terminoloģija. Modes cikls. Termins "stils".
Pasākumu organizēšana, producēšanas principi..
Modes jomas veidotāji.
Modeļu starptautiskie standarti, menedžmenta principi, terminoloģija.
Integrētās komunikācijas specifika modē, svarīgākie masu mediji.
Modes industrijas svarīgākie pārstāvji – profesionālo modes dizaineru gadsimta aizsācēji – Č. F. Vorts, P. Puarē, Šanele.
Pagājušā gadsimta 50-tie, 60-tie, 70-tie, 80-tie, 90-tie gadi – spilgtākie modes dizaineri, tendences, notikumi.
Seminārs "Modes un kino sintēze". Prezentēt vienu izvēlētu filmu par modi, analizēt, vērtēt, salīdzināt ar citām kultūras industrijām (popkultūru, reklāmu u.c.), uzsverot, ko jaunu vai raksturīgu uzzinājāt par modes industriju, īsa diskusija par tēmu.
Seminārs "Modes, popmūzikas, sporta, aktiermākslas sintēze". Prezentēt kādu ļoti spilgtu pasaules popmūzikas, sporta, aktiermākslas un modes sintēzes piemēru. Piemēram, Madonna – Dž. Galliano, D&G u.c, Lady Gaga – Makvīns u.c. Vīrieša ķermeņa izmantojums modes komunikācijā (sportisti, aktieri u.c.). Sievietes ķermeņa izmantojums modes komunikācijā (sportistes, aktrises u.c.)..
Eksāmena darbs – individuāli izstrādāta PR stratēģija un izvērsts plāns kādam modes pasākumam, problēmai, krīzes situācijai. Izvēlētajam pasākumam izveidota preses relīze. Darba aizstāvēšana.

Pasniedzējs - Dainis Bērziņš, Bc.art.