Scenārijs un režija

Iemācīsieties savu ideju novest līdz scenārijam, pārzināt mākslinieciskos un tehniskos parametrus, izmantot dizaina domāšanu savas idejas realizēšanā. Apgūsiet režijas pamatprincipus, veidojot pasākumus un video.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
No idejas līdz scenārijam. Scenāriji kino, TV, radio, pasākumos, podkāstos.
Scenārija eksplikācija un prezentēšana.
Mākslinieciskais un tehniskais scenārijs, tā režija.
Dizaina domāšanas metode scenārija izveidē.
Scenāriju veidi, uzbūve, struktūra, nepieciešamie izstrādes priekšnoteikumi, radīšanas specifika.
Laika plānošanas specifika scenārija realizēšanā.
Māksliniecisko un tehnisko līdzekļu izmantošana scenārijā un režijā.
Komandas veidošanas principi.
Režisora darbs ar aktieri, pasākuma, raidījuma vadītāju.
Režijas galvenie instrumenti pasākumā, filmā, TV un reklāmā.


Pasniedzējs - Kristīne Jansone, Mg.Paed.