Transporta sistēmas un procesi

Kurss sniegs zināšanas par transporta sistēmām un to procesiem un dažādiem transporta veidiem kā dzelzceļa transports, jūras transports, aviācija un automobiļu transports un multimodālie pārvadājumi, kā arī, par ilgtspējīga transporta sistēmām.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 20

Saturs:
1. Transporta sistēmas un procesi 1.daļa
2. Transporta sistēmas un procesi 2.daļa
3. Dzelzceļa transports
4. Jūras transports un iekšzemes ūdensceļu transports
5. Aviācija un automobiļu transports, citi transporta veidi 1.daļa
6. Aviācija un automobiļu transports, citi transporta veidi 2.daļa
7. Transporta veida izvēle
8. Multimodālie pārvadājumi un intermodālais transports
9. Transporta ietekme uz vidi
10. Ilgtspējīga transporta sistēma

Pasniedzējs - Jānis Pekša, Mg.sc.ing., Mg.oec.