Mārketinga komunikācijas stratēģijas

Kursā tika apskatīts mārketinga komunikācijas komplekss, vadības process un tendences, pievēršoties to elementu integrēšanai dažādos komunikācijas kanālos, apskatot arī jaunās (netradicionālās) mediju formas. Apskatīsim kampaņas kā mārketinga komunikācijas realizēšanas līdzekli, kā arī tiks analizētas tās efektivitātes noteikšanas metodes. Kursa rezultātā tiks apgūtas vairākas un izstrādāta mērķauditorijai atbilstoša mārketinga komunikācijas stratēģija, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences.
Profesionālā maģistra studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā tiks apgūtas vairākas un izstrādāta mērķauditorijai atbilstoša mārketinga komunikācijas stratēģija, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences..
Kursa saturs:
1. Mārketinga komunikācijas jēdziens. Mārketinga komunikāciju vadības process, tendences
2. Mārketinga komunikācijas komplekss, tā struktūra
3. Mārketinga komunikācijas elementu integrēšana.
4. Mārketinga komunikācijas kanāli, to specifika
5. Mediji kā mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanāls
6. Jaunās (netradicionālās) mediju formas mārketinga komunikācijā
7. Kampaņas kā mārketinga komunikācijas realizēšanas līdzeklis
8. Mārketinga komunikācijas efektivitātes noteikšanas metodes
9. Stratēģiju izveide, virzieni
10. Stratēģijas izstrādāšanas posmi un izvēles iespējas.
11. Mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādāšana un ieviešana

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD