Starpkultūru komunikācija


Profesionālā maģistra studiju programma "Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 80, no tām tiešsaistē 40

Saturs:
1. Kultūra (etniskā, nacionālā)
2. Starpkultūru komunikācija, tās mērķis un uzdevumi.
3. Kultūršoks.
4. Subkultūras
5. Identitāte, tās veidi
6. Kultūru mērījumu teorijas
7. Stereotipi un to nozīme starpkultūru komunikācijā
8. Segregācija, asimilācija, genocīds, integrācija.
9. Civilizācijas jēdziens
10. Civilizāciju konflikti

Pasniedzējs - Agrita Lujāne, Mg.Sc.Soc.