Starptautiskā tīklošana

Kurss sniedz zināšanas un profesionālās prasmes starptautiskajā tīklošanā, apgūstot tīklu sabiedrības attīstību un tīklošanās nozīmi. Tā ietvaros tiek gūta izpratne par dažādiem tīklu veidiem: profesionāliem tīkliem, biznesa attīstības tīkliem, sociālajiem tīkliem. Apgūstot tīklošanās principus un metodes, tiek attīstīt profesionālās kompetences starptautiskajā tīklošanā.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautiskās komunikācijas vadība"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
Iespēja iegūt zināšanas par starptautiskās tīklošanas nozīmi un tās procesiem, kā arī attīstīt profesionālās kompetences starptautiskajā tīklošanā.
Tīklu sabiedrības jēdziens un tās attīstība
Starptautiskā tīklošana un tās nozīme
Tīklošanas iespējas un loma karjeras attīstībā
Starptautiskās tīklošanas procesi un darbības principi
Starptautiskās tīklošanas veidi un to attīstības iespējas
Biznesa attīstības tīkli, to veidi un pielietošanas iespējas
Profesionālie tīkli, to veidi un pielietošanas iespējas
Starptautiskās tīklošanas principi un metodes
Starptautiskās tīklošanas plānošana un tās projektu attīstīšana

Pasniedzējs - Līga Mirlina, Mg.Sc.Soc.