Kvalitātes vadības sistēmu transformācija uzņēmumos 17. un 18.augustā

MĒRĶAUDITORIJA

Organizāciju, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, darbinieki un citi interesenti.

REĢISTRĒTIES

Kvalitātes vadības sistēmu transformācija uzņēmumos

KURSA SATURS

1.modulis - 17.08.2021. plkst. 9:00 -16:00
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA ISO 9001:2015 

• Kvalitātes vadības sistēmas uzbūves principi,
• Kvalitātes standarta struktūra, cikls un pieeja,
• Standarta ISO 9001:2015 sadaļas un prasības,
• Procesu pieeja un dokumentēšana,
• Princips „Uz riskiem balstīta domāšana” kvalitātes vadībā,
• Iekšējais audits kvalitātes vadības sistēmā,
• Nepārtraukts uzlabošanas process kvalitātes vadības sistēmā.

2.modulis - 18.08.2021. plkst.  9:00 -16:00
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS AUDITA VEIKŠANA UN TĀ REZULTĀTU DOKUMENTĒŠANA

• Audita veikšana – atklāšana, objektīvo pierādījumu ieguve, rezultāti (neatbilstības, riski un novērojumi),
Praktiskais darbs – intervēšana, praktiskā darba rezultātu iztirzāšana,
• Audita rezultātu apkopošana un dokumentēšana,
Praktiskais darbs – audita situāciju izvērtēšana un rezultātu dokumentēšana, praktiskā darba rezultātu iztirzāšana,
• Audita noslēgums,
• Neatbilstību labošana, korektīvās darbības un korektīvo darbību apsekošana.

REZULTĀTS

Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra apliecība

DALĪBAS MAKSA

Viens modulis - EUR 150.00, divi moduļi - EUR 270.00. Cenā ir iekļauts PVN

NORISES VIETA

Nodarbības notiks tiešsaistē, Biznesa augstskola Turība konferenču sistēmā.

Pasniedzēji

Zane Driņķe, Ph.D., Asoc. profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne BA Turība,

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem