NVA kursi

Angļu valoda ar priekšzināšanām, Lower Intermediate

Programmas veids: Pieaugušo neformālās izglītības programma
Programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par programmas apguvi

 

Šī programma dod iespēju pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un iemaņas Lower Intermediate līmenī,
un prast tās pielietot dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, lietišķās sarunās un telefonsarunās.

Programmas apguves laikā Jūs apgūsiet šādas tēmas:

 • Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
 • Cilvēku apraksts;
 • Nodarbošanās, intereses un dzīvesvieta;
 • Telefona sarunas;
 • Ceļojumi;
 • Saskarsmes kultūra dažādās sabiedriskās vietās;
 • Darba meklēšana, darba vietas un amata apraksts;
 • Darījumu tikšanās.

Programmas cena - EUR 360.00

Jaunums - Agile Enterprise kursi!

Līdz 2020.gada 22.oktobrim projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros ir iespējams pieteikties jaunai profesionālās pilnveides izglītības programmai "Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus".

Kurss balstīts uz 12 secīgām treniņsesijām, kuru starplaikos dalībnieki attīsta un nostiprina treniņos gūtās zināšanas un prasmes, ar digitālo rīku palīdzību kopdarbojoties komandās.

Kursa autors un vadītājs ir Toms Rusovs, Agile treneris kompānijās Accenture, Swedbank, LMT.

Programmas saturs: šeit

Toms Rusovs par Agile Enterprise

 

Kursam variet pieteikties līdz 22.10.2020. vietnē macibaspieaugusajiem.lv

 

Mazā biznesa organizēšana (160 st.)

Programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vidējā
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Apmācību laikā Jūs apgūsiet zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas sava biznesa uzsākšanai.

Mācību laikā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs:

 • Praktiski izmēģināt uzsākt savu biznesu, ņemot vērā uzņēmējdarbības ekonomikas likumsakarības;
 • Pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus;
 • Orientēties mārketinga pamatprocesos un izmantot tos saimniecisko procesu veicināšanai;
 • Apgūt menedžmenta, t.sk. personāla vadības pamatus, kas ļaus Jums ātri orientēties situācijā un pieņemt pareizu lēmumu;
 • Izstrādāt biznesa plānu.

Programmas laikā Jūs apgūsiet šādus mācību priekšmetus:

 • Uzņēmējdarbība un tās ekonomiskie pamati;
 • Mārketinga pamati;
 • Uzņēmējdarbības (biznesa) plāns;
 • Uzņēmuma grāmatvedības pamati;
 • Uzņēmējdarbības likumdošana;
 • Menedžments.

Projektu vadīšana (160 stundas)

Programmas veids: Profesionālās pilnveides programma
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vidējā
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 Apmācību laikā Jūs apgūsiet nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes projektu vadības pamatos, kur ietilpst projekta izstrāde, realizācija un prezentēšana.

Programmas laikā Jūs apgūsiet šādus mācību priekšmetus:

 • Projektu vadīšanas pamati;
 • Projektu vadīšanas organizācija ar programmproduktu MS Project;
 • Uzņēmējdarbības ekonomiskie pamati;
 • Mārketings;
 • Menedžments;
 • Prezentācijas māksla;
 • Saskarsmes psiholoģija.

NORISES VIETA

SIA "Biznesa augstskola Turība" telpās Rīgā, Graudu ielā 68.

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem.