Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python

Datorzinību virziens:Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums:Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python 
Iegūstamais DigComp līmenis:4
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiemIegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus Python valodā
Veidot loģiskas un aritmētiskās operācijas, darbības Python valodā
Pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:
Python Pandas darba vides sagatavošana. 
Jupyter Notebooks un Google Colab vides pielāgošana tālākai darbībai
Python programmēšanas valodas pamati datu apstrādei
Datu avoti un datu iegūšana ar Pandas
Datu struktūras Pandas
Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. 
Datu tīrīšanas metodes Pandas
Datu transformācija ar Pandas
Trūkstošo datu problēmas risināšana
Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar Pandas
Datu vizualizācija ar Python rīkiem - Matplotlib un Seaborn


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101