Angļu valoda ar priekšzināšanām, Lower Intermediate

Programmas veids: Pieaugušo neformālās izglītības programma
Programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par programmas apguvi

 

Šī programma dod iespēju pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un iemaņas Lower Intermediate līmenī,
un prast tās pielietot dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, lietišķās sarunās un telefonsarunās.

Programmas apguves laikā Jūs apgūsiet šādas tēmas:

 • Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
 • Cilvēku apraksts;
 • Nodarbošanās, intereses un dzīvesvieta;
 • Telefona sarunas;
 • Ceļojumi;
 • Saskarsmes kultūra dažādās sabiedriskās vietās;
 • Darba meklēšana, darba vietas un amata apraksts;
 • Darījumu tikšanās.

Programmas cena - EUR 389.63

Datorgrāmatvedība ar Horizon

Datorzinību virziens:Digitālie rīki grāmatvedībai

Datorzinību programmas nosaukums:Datorgrāmatvedība ar Horizon

Iegūstamais DigComp līmenis:4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Apgūs grāmatvedības sistēmas Horizon lietošanu: orientēsies pamatmoduļos,

Pratīs veidot klasifikatorus, dokumentus, veikt grāmatojumus, algu aprēķinu

Pratīs rediģēt izdrukas formas, atlases formas un izskatu

   

Galvenās tēmas:
Horizon uzbūve, kopsakarības
Pamatdati, to pareizas ievades nozīme
Dokumenti - to pareiza ievade, kustība
Atskaites
Sistēmas daļa - dokumentu tipi, kontēšanas shēmas, u.c..
Atskaišu redaktors jeb izdrukas formu labošana, t.sk. word sagataves.


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija

Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas darbā ar lieliem datu apjomiem, statistikas datiem, dažāda nolūka teksta un skaitliskiem datiem, dažādiem failu formātiem
 • Attīstīt prasmes iegūt datus no dažādiem avotiem un pareizi tos noformēt un saglabāt
 • Attīstīt prasmes strādāt ar datu tabulām
 • Attīstīt prasmes strādāt ar eksperimentu datiem
 • Attīstīt prasmes veikt prognozes
 • Attīstīt matemātisko funkciju lietošanas prasmes, lietot konkrētas matemātiskās, statistikas un finanšu matemātikas funkcijas
 • Attīstīt prasmes strādāt ar grafikiem, diagrammām, rakurstabulām (Pivot Tables) un rakursdiagrammām
 • Attīstīt prasmes eksportēt datus dažādos failu formātos

Galvenās tēmas:

 • Datu veidi, datu struktūra
 • Darbs ar lieliem datu apjomiem
 • Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu
 • Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi
 • Rakurstabulas (Pivot Tables) un rakursdiagrammas
 • Datu ieguve un analīze
 • Diagrammu pārnese uz prezentāciju
 • Datu un vizuālā materiāla animācijas iespējas


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?

Zvaniet 20040047, 67606101

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python

Datorzinību virziens:Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums:Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python 
Iegūstamais DigComp līmenis:4
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiemIegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus Python valodā
Veidot loģiskas un aritmētiskās operācijas, darbības Python valodā
Pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:
Python Pandas darba vides sagatavošana. 
Jupyter Notebooks un Google Colab vides pielāgošana tālākai darbībai
Python programmēšanas valodas pamati datu apstrādei
Datu avoti un datu iegūšana ar Pandas
Datu struktūras Pandas
Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. 
Datu tīrīšanas metodes Pandas
Datu transformācija ar Pandas
Trūkstošo datu problēmas risināšana
Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar Pandas
Datu vizualizācija ar Python rīkiem - Matplotlib un Seaborn


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Programmēšanas pamati Python valodā

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati

Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati Python valodā

Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Iegūt zināšanas par programmēšanas valodas Python galvenajiem jēdzieniem un lietošanas iespējām. 

Izprast programmas struktūras veidošanas principus.

Prast ievadīt programmas tekstu, kā arī rediģēt, noskaņot un izpildīt programmu.

Izprast objektorientētās programmēšanas principus

 

Galvenās tēmas:

Programmēšanas valoda Python.

Python programmas struktūra.

Programmas izveide un izpilde

Ievades un izvades darbību veikšana

Python Datu tipi: mainīgie un objekti, maināmie (mutable) un nemaināmie (immutable) datu tipi

Operatori: aritmētiskie, piešķiršanas, salīdzināšanas, loģiskie, binārie.

Python funkcijas.

Lambda funkcijas.

Plūsmas kontrole ar lēmumiem un cikliem.

Nosacījuma operatoru veidi.

Objektorientētā programmēšana


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Datorzinību virziens:Vizuālo materiālu veidošana

Datorzinību programmas nosaukums:Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Iegūstamais DigComp līmenis:4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Spēs izveidot mārketinga un citus vizuālos materiālus, izmantojot tiešsaistes rīkus Canva un Inkscape

     

Galvenās tēmas:

Vektorgrafikas elementu izveide un rediģēšana

Krāsu sistēmas un nozīme mārketinga komunikācijā

Logotipu izstrāde un lietojums

Rastra grafikas objektu rediģēšanas iespējas

Komunikācijas elementu attiecības maketā

Dažādu mārketinga komunikācijas materiālu izstrāde


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea

Datorzinību virziens:Vizuālo materiālu veidošana

Datorzinību programmas nosaukums:Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea

Iegūstamais DigComp līmenis:4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Spēs izveidot vizuālos materiālus uzzņēmuma vizuālajam tēlam, sociālo tīklu mārketingam un drukai izmantojot bezmaksas tiešsaistes rīkus:

Photopea.com

Canva.com

 

Galvenās tēmas:

Foto apstrāde

Attēlu kolāžas

Kompozīcija - attēlu un tekstu kārtošana

Vizualizāciju veidošana

Logotipu izveide

Infografika

Prezentāciju noformēšana

Sociālo tīklu marketinga satura izstrāde

Drukas materiālu izveideSīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101