Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Datorzinību virziens:Vizuālo materiālu veidošana

Datorzinību programmas nosaukums:Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Iegūstamais DigComp līmenis:4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Spēs izveidot mārketinga un citus vizuālos materiālus, izmantojot tiešsaistes rīkus Canva un Inkscape

     

Galvenās tēmas:

Vektorgrafikas elementu izveide un rediģēšana

Krāsu sistēmas un nozīme mārketinga komunikācijā

Logotipu izstrāde un lietojums

Rastra grafikas objektu rediģēšanas iespējas

Komunikācijas elementu attiecības maketā

Dažādu mārketinga komunikācijas materiālu izstrāde


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101