Par mums

Kas mēs esam:

Profesionālās izaugsmes centrs interesentiem ļauj iegūt nepieciešamās zināšanas konkurētspējas paaugstināšanai. Mēs organizējam profesionālās pilnveides programmas, tālākizglītības programmas un dažādus kursus.

Katru gadu mūsu centrā jaunas zināšanas un prasmes apgūst vairāk nekā 1000 klientu. Mēs sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru un daudziem uzņēmumiem, piedāvājot plašu mācību programmu klāstu. Nodarbības apmeklē gan Nodarbinātības valsts aģentūras kursu klausītāji, gan uzņēmumu un iestāžu darbinieki, t.sk. arī vadošie darbinieki kā arī privātpersonas.

Centra pastāvēšanas laikā ir izstrādātas vairāk nekā 200 programmas profesionālai apmācībai, 20 programmas pieaugušo neformālai izglītībai un vairāki desmiti komerckursu un semināru programmu. Pašlaik Profesionālās izaugsmes centrā ir spēkā esošas vairāk nekā 40 licencētas dažādas izglītības programmas.

Papildus izglītības programmām Profesionālās izaugsmes centrs organizē seminārus par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā, izmaiņām likumdošanā un citiem sabiedriskiem procesiem. Darba gaitā ir radīta laba materiāli tehniskā bāze kvalitatīva mācību procesa norisei un izveidots kompetentu lektoru, pieredzējušu praktiķu un attiecīgās nozares profesionāļu ekspertu kolektīvs.

Pašnovērtējuma ziņojums 2012

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Pašnovērtējuma ziņojums 2016 - 2

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Ko mēs piedāvājam:

  • Iegūt jaunas zināšanas un prasmes;
  • Satikt līdzīgi domājošus cilvēkus un atklāt, ka iespējas ir daudz plašākas nekā līdz šim domāji;
  • Profesionālo apmācību;
  • Kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • Pārkvalifikāciju;
  • Apmācības pēc uzņēmuma pasūtījuma.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.