Datorgrāmatvedība ar Horizon

Datorzinību virziens: Digitālie rīki grāmatvedībai
Datorzinību programmas nosaukums: Datorgrāmatvedība ar Horizon
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Apgūs grāmatvedības sistēmas Horizon lietošanu: orientēsies pamatmoduļos,
Pratīs veidot klasifikatorus, dokumentus, veikt grāmatojumus, algu aprēķinu
Pratīs rediģēt izdrukas formas, atlases formas un izskatu

Galvenās tēmas:

1. Horizon uzbūve, kopsakarības
2. Pamatdati, to pareizas ievades nozīme
3. Dokumenti - to pareiza ievade, kustība
4. Atskaites
5. Sistēmas daļa - dokumentu tipi, kontēšanas shēmas, u.c..
6. Atskaišu redaktors jeb izdrukas formu labošana, t.sk. word sagataves.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem, izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet SIA “Biznesa augstskola Turība”.

Kursa cena bez kupona 423.50 EUR, tai skaitā PVN.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Grupas HOR-8 dalībnieku atsauksmes:
Jā, saņēmu, ko biju domājusi. Vislabāk patika pasniedzējas vieglā un vienkāršā komunikācija ar studentiem un piemēru ņemšana "no dzīves".
Jā, saņēmu. Patika, ka pasniedzēja vienmēr atbildēja uz mūsu jautājumiem un, ja arī ko nezināja, noskaidroja un vienmēr uz visiem jautājumiem bija atbildes un pat vēl paplasinātāks skaidrojums.
Patika, ka atklāju daudz mazus knifiņus, ko agrāk nemācēju(nezināju) kā izmantot strādājot ar Horizon.
Ieguvu priekštatus par HORIZON lietošanu, kaut līdz šīm vispār nesaskaros ar programmu. Ļoti fantastiska skolotāja Ieva. Varēju saņemt atbalstu vienmēr, 

Grupas HOR-10 dalībnieku atsauksmes:
Uzskatu, ka saņēmu labas pamatzināšanas. Pirms tam pieredze ar Horizona nebija. Pieteicos kursos, lai izprastu šīs programmas Noliktavas uzskaiti, bet kursu laikā sapratu, ka noderīgi ir apgūt vispirms pamatu un tad zināšanas paplašināt ar nepieciešamo.
Ieguvu vispārēju un dažās tēmās padziļinātu ieskaitu darbā ar HORIZON sistēmu
Noteikti daudz ieguvu! Labprāt pastrādātu ar HORIZON un tad vēlreiz izietu šādus kursus. Noteikti būtu daudz vairāk jautājumu!
Ļoti laba , atsaucīga pasniedzēja

Grupas HOR-11 dalībnieku atsauksmes:
Viennozīmīgi. Man patika "Turības", joprojām izturētā, nodrošinātā apmācības intensitāte un Kvalitāte. Ātrums+Apjoms ekspertes Ievas Šolmanes izpildījumā - Ekselenti! Un + IT nodrošinājums no Ulda! Kurss nebija vienkāršs, bet ļoti vērtīgs. PALDIES !!!
Ļoti patika! Man šī bija pirmā pieredze darbā ar datorizēto grāmatvedības programmu, izdevās! Zinoša , jauka, komunikabla, patīkama kursu pasniedzēja Ieva Šolmane! Paldies!
Paldies, saņēmu ieskatu programmas pamata uzstādījumos un funkcijās. Ikdienā pielietotiem risinājumiem ir interesanti salīdzināt ar citām iespējām. Bija arī kādas ikdienā neveiktas lietas, kuras būs noderīgas.

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar R

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar  R
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiem
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus R valodā
Veidot loģiskus un aritmētiskos operatorus Python valodā
pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:

1. RStudio darba vides sagatavošana
2. R programmēšanas valodas pamati datu apstrādei;
3. Datu avoti un datu iegūšana ar R. Datu struktūras R. 
4. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. Datu tīrīšanas metodes R;
5. Datu transformācija ar R. Trūkstošo datu problēmas risināšana;
6. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar R;
7. Datu vizualizācija ar R bibliotēkām.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas darbā ar lieliem datu apjomiem, statistikas datiem, dažāda nolūka teksta un skaitliskiem datiem, dažādiem failu formātiem:
•        Attīstīt prasmes iegūt datus no dažādiem avotiem un pareizi tos noformēt un saglabāt
•        Attīstīt prasmes strādāt ar datu tabulām
•        Attīstīt prasmes strādāt ar eksperimentu datiem 
•        Attīstīt prasmes veikt prognozes
•        Attīstīt matemātisko funkciju lietošanas prasmes, lietot konkrētas matemātiskās, statistikas un finanšu matemātikas funkcijas
•        Attīstīt prasmes strādāt ar grafikiem, diagrammām, rakurstabulām (Pivot Tables) un rakursdiagrammām
•        Attīstīt prasmes eksportēt datus dažādos failu formātos 

Galvenās tēmas:

Datu veidi, datu struktūra
Darbs ar lieliem datu apjomiem
Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu
Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi
Rakurstabulas (Pivot Tables) un rakursdiagrammas
Datu ieguve un analīze
Diagrammu pārnese uz prezentāciju
Datu un vizuālā materiāla animācijas iespējas

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047, 67606101 

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiem
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus Python valodā
Veidot loģiskus un aritmētiskos operatorus Python valodā
pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:

1. Python Pandas darba vides sagatavošana. Jupyter Notebooks un Google Colab vides pielāgošana tālākai darbībai;
2. Python programmēšanas valodas pamati datu apstrādei;
3. Datu avoti un datu iegūšana ar Pandas. Datu struktūras Pandas. 
4. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. Datu tīrīšanas metodes Pandas;
5. Datu transformācija ar Pandas. Trūkstošo datu problēmas risināšana;
6. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar Pandas;
7. Datu vizualizācija ar Python rīkiem - Matplotlib un Seaborn.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Digitālā mārketinga satura veidošana sociālajiem tīkliem

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Digitālā mārketinga satura veidošana sociālajiem tīkliem
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Mācēt izveidot saturu sociālajiem tīkliem

Galvenās tēmas:

Satura izveidošana un ievietošana Facebook
Satura izveidošana un ievietošana Instagram
Satura izveidošana un ievietošana Twitter
Satura izveidošana un ievietošana Pinterest
Satura izveidošana un ievietošana Youtube

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

PostgreSQL

Datorzinību virziens: Datu izgūšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: PostgreSQL
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datubāzes dizainu
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Apgūt SQL valodu

Galvenās tēmas:

1. SQL valodas pamati
2. Darbs ar PostgreSQL.
3. Datu bāzes izveide
4. Datu organizēšanas pamati
5. Datu transformācija ar SQL
6. Datubāzes dizaina pamati;
7. Datu analīze ar SQL.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.
Mācībām nepieciešams dators ar internet pieslēgumu, vēlams mikrofons. Ļoti ieteicams otrs monitors.

 

Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.

 

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Programmēšanas pamati Java

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati Java
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī. Nav nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
JavaFX ietvars
IntelliJ IDEA izstrādes vide
Objektorientēta programmēšana

Galvenās tēmas:

Programmēšanas pamati
Objektorientēta programmēšana
Java (JavaFX ietvars)

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Programmēšanas pamati JavaScript

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati JavaScript
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī. Nav nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā

Pamata skriptu lietošana
Trešo pušu bibliotēku lietošana
TypeScript izmantošana
JS Frameworks

Galvenās tēmas:

Javascript pamats
OOP un TypeScript
Web izstrādāšana
JS frameworks

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21 un/vai sestdienu rītos, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Spēs izveidot mārketinga un citus vizuālos materiālus, izmantojot tiešsaistes rīkus Canva un Inkscape

Galvenās tēmas:

Vektorgrafikas elementu izveide un rediģēšana
Krāsu sistēmas un nozīme mārketinga komunikācijā
Logotipu izstrāde un lietojums
Rastra grafikas objektu rediģēšanas iespējas
Komunikācijas elementu attiecības maketā
Dažādu mārketinga komunikācijas materiālu izstrāde

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Spēs izveidot vizuālos materiālus uzzņēmuma vizuālajam tēlam, sociālo tīklu mārketingam un drukai.
izmantojot bezmaksas tiešsaistes rīkus:
Canva.com
Photopea.com

Galvenās tēmas:

Foto apstrāde
Attēlu kolāžas
Kompozīcija - attēlu un tekstu kārtošana
Vizualizāciju veidošana
Logotipu izveide.
Infografika
Prezentāciju noformēšana
Sociālo tīklu marketinga satura izstrāde
Drukas materiālu izveide

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101