Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiem
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus Python valodā
Veidot loģiskus un aritmētiskos operatorus Python valodā
pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:

1. Python Pandas darba vides sagatavošana. Jupyter Notebooks un Google Colab vides pielāgošana tālākai darbībai;
2. Python programmēšanas valodas pamati datu apstrādei;
3. Datu avoti un datu iegūšana ar Pandas. Datu struktūras Pandas. 
4. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. Datu tīrīšanas metodes Pandas;
5. Datu transformācija ar Pandas. Trūkstošo datu problēmas risināšana;
6. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar Pandas;
7. Datu vizualizācija ar Python rīkiem - Matplotlib un Seaborn.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101