Digitālā mārketinga satura veidošana sociālajiem tīkliem

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Digitālā mārketinga satura veidošana sociālajiem tīkliem
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Mācēt izveidot saturu sociālajiem tīkliem

Galvenās tēmas:

Satura izveidošana un ievietošana Facebook
Satura izveidošana un ievietošana Instagram
Satura izveidošana un ievietošana Twitter
Satura izveidošana un ievietošana Pinterest
Satura izveidošana un ievietošana Youtube

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101