PostgreSQL

Datorzinību virziens: Datu izgūšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: PostgreSQL
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datubāzes dizainu
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Apgūt SQL valodu

Galvenās tēmas:

1. SQL valodas pamati
2. Darbs ar PostgreSQL.
3. Datu bāzes izveide
4. Datu organizēšanas pamati
5. Datu transformācija ar SQL
6. Datubāzes dizaina pamati;
7. Datu analīze ar SQL.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.
Mācībām nepieciešams dators ar internet pieslēgumu, vēlams mikrofons. Ļoti ieteicams otrs monitors.

 

Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.

 

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101