Programmēšanas pamati Java

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati Java
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī. Nav nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
JavaFX ietvars
IntelliJ IDEA izstrādes vide
Objektorientēta programmēšana

Galvenās tēmas:

Programmēšanas pamati
Objektorientēta programmēšana
Java (JavaFX ietvars)

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101